BEDRIJFSVOERTUIGEN

Met het uitgebreide aanbod bedrijfsvoertuigen van NISSAN vindt u zeker het voertuig dat het best beantwoordt aan uw zakelijke behoeften. U kunt kiezen tussen een compacte vrachtbestelwagen, een krachtige pick-up of een 100% elektrisch voertuig om te helpen bouwen aan uw succes.

NISSAN e-NV200

VANAF 21.200,00 €

NISSAN NV200

VANAF 14.350,00 €

NISSAN NV300

VANAF 22.900,00 €

NISSAN NV400

VANAF 23.250,00 €

NISSAN NT400 CABSTER

Zie concessiehouder.

NISSAN NAVARA

VANAF 24.909,09 €

Fleetoplossingen

Een klantentevredenheid van 100% is het dagelijkse streefdoel van Nissan Servayge. Als professionele klant hebt u voornamelijk behoefte aan een service op uw maat. Onze uitgebreide sevice omvat ondemeer uit volgende aspecten:

 

    • Voordelige mobiliteitsoplossingen

    • Professionele opvolging van uw dossier

    • Professioneel advies

    • Berekening financiële leasing of renting, operationele leasing

    • Verzekeringen en onderhoudscontracten op uw maat

    • Service na verkoop (herstellingen, carrosserie, onderhoud)

 

Hoe spreidt u de kosten verbonden aan uw auto? Hoe betaalt u minder vennootschapsbelasting? Hoe blijft uw bedrijf solvabel? Hoe beperkt u de risico’s verbonden aan uw wagenpark? En hoe beperkt u de niet-recupereerbare btw? Onze fleetadviseur helpen u om uw bedrijfsresultaat te optimaliseren.

 

Robby Taveirne

Fleet adviseur

+32 491 614161

robby@autogroepservayge.com

Financiële oplossingen

Kiest u voor een lening, een leasing of betaalt u meteen cash? Onze fleetadviseurs brengen alle factoren in rekening om zo de totale gebruikskosten (TCO) van uw wagenpark zo laag mogelijk te houden en uw bedrijfswinst te maximaliseren.

 

De contante aankoop

De aankoop met baar geld is de goedkope oplossing vermits u geen rente betaalt. Bovendien bepaalt u als eigenaar zelf of en wanneer u de auto doorverkoopt. Doordat u de auto afschrijft, kunt u winst maken met de doorverkoop van de auto.

 

Maar… het geld dat u aan de aankoop besteedt, kunt u niet meer voor andere belangrijke investeringen gebruiken. Voor uw resultatenrekening blijven heel wat kosten onzeker*, zoals de kosten voor onderhoud, banden, herstellingen en de uiteindelijke doorverkoopwaarde. U bent overigens zelf verantwoordelijk voor de doorverkoop van de auto en de daarbij horende administratie.

 

De klassieke lening (verkoop op afbetaling / lening op afbetaling)

Via een lening kunt u de kosten van de aankoop spreiden in de tijd. Een voorschot is mogelijk, maar niet altijd verplicht. Dankzij de lening houdt u meer geld beschikbaar voor andere investeringen. U bent vanaf dag 1 eigenaar van de auto en u bepaalt zelf of en wanneer u de auto doorverkoopt. Doordat u de auto afschrijft, kunt u winst maken met de doorverkoop van de auto. Een lening is de eenvoudigste financieringsvorm.

 

Maar… geld lenen kost geld en dus betaalt u interesten. Bij een klassieke lening betaalt u ook interesten op het bedrag van de btw. De inschrijvingstaks (BIV) moet onmiddellijk worden betaald. Een lening resulteert in een schuld op de balans van uw bedrijf, wat tot een lagere solvabiliteit leidt. Bedrijven met een te lage solvabiliteit kunnen geen andere leningen meer afsluiten, hetgeen een rem kan zijn op toekomstige investeringen. De kosten van onderhoud, banden en herstellingen zijn onzeker* en de doorverkoopwaarde ligt niet vast. U bent zelf verantwoordelijk voor de doorverkoop van de auto en de daarbij horende administratie.

 

De financiële leasing

U leent geen geld, maar huurt de auto voor een bepaalde looptijd (max. 60 maanden) van de leasingfirma. Een voorschot is mogelijk maar niet verplicht. Op het einde van de leasingtermijn wordt u eigenaar van de auto. De (lage) aankoopoptie bedraagt maximum 15% van de aankoopwaarde. Dankzij de aankoopoptie kunt u de vaste maandelijkse aflossingen omlaag trekken. Bij een leasing op korte termijn kunt u de auto met winst doorverkopen. De btw moet u niet voorfinancieren, waardoor u de interesten op het bedrag van de btw uitspaart.

 

Maar… u moet voldoende geld reserveren om de aankoopoptie te lichten. U zorgt zelf voor de doorverkoop en u wordt belast op de eventuele meerwaarde van de doorverkoop. De kosten voor onderhoud, banden en herstellingen blijven onzeker *en de uiteindelijke doorverkoopwaarde is niet gegarandeerd. Ten slotte worden de maandelijkse aflossingen ingeboekt als schuld op de balans, waardoor uw bedrijf minder solvabel wordt. Bedrijven met een te lage solvabiliteit kunnen geen andere leningen meer afsluiten, hetgeen een rem kan zijn op toekomstige investeringen.

 

De financiële renting

U leent geen geld, maar huurt de auto voor een bepaalde looptijd (max. 60 maanden) van de leasingfirma. Op het einde van de leasingtermijn wordt u eigenaar van de auto. De aankoopoptie bedraagt minimum 16% van de aankoopwaarde. U kunt kiezen voor een verhoogde eerste maandhuur en zo van een extra fiscaal voordeel genieten. De vaste maandelijkse aflossingen komen namelijk niet op de balans, maar worden als kosten geboekt op de resultatenrekening. Hierdoor blijft uw bedrijf even solvabel. Ten slotte is het niet nodig om de btw voor te financieren, waardoor u de interesten op het bedrag van de btw uitspaart.

 

Maar…Ondanks de vele voordelen van de financiële renting blijft u verantwoordelijk voor de tijdrovende administratie van het onderhoud, verzekering, banden, herstellingen en eventueel de doorverkoop. De kosten voor onderhoud, banden en herstellingen zijn bovendien niet gebudgetteerd en dus onzeker*. Het is mogelijk dat u verplicht bent om de aankoopoptie te lichten, al is de aankoopoptie bij sommige merken vrijblijvend.

 

De operationele leasing

U huurt de auto voor een bepaalde looptijd (max. 84 maanden) of een bepaald kilometeraantal. Een operationele of full service leasing is de ideale manier om de administratie van uw wagenpark te vereenvoudigen. U krijgt een enkele factuur per maand voor alle onderschreven diensten (onderhoud, banden, herstellingen, verzekering, taks, …). Hierdoor hebt u meteen een totaalbeeld van de gebruikskosten en is het risico zo goed mogelijk beperkt. Bovendien worden de huurbedragen ingeboekt als kosten op de resultatenrekening en is er geen impact op de solvabiliteit van uw bedrijf. Ten slotte ontloopt u het risico van de doorverkoop en betaalt u geen btw op de restwaarde.

 

 Maar…doordat alle kosten meteen in kaart worden gebracht kan de operationele leasing op het eerste zicht duur lijken. U kunt zelf nooit eigenaar worden (als u dat al zou willen). U moet op voorhand de looptijd en het kilometeraantal vastleggen. Als blijkt dat het gebruik van de auto hiervan afwijkt, dan moet het contract worden aangepast. Ten slotte moet de auto na afloop van het contract in goede staat worden teruggebracht en worden de kosten voor de opsmuk van de auto aangerekend.

 

* De kosten voor onderhoud, herstellingen, banden, etc. kunt u laten vastleggen in een onderhoudscontract. Informeer bij onze fleetadviseurs naar de verschillende mogelijkheden.

Fiscaliteit

De autofiscaliteit staat niet stil. Daarom is het nuttig om deze gegevens altijd te laten verifiëren door onze fleetadviseurs, uw boekhouder of fiscalist.

 

De btw-recuperatie

Vanaf 1 januari 2013 kunnen werkgevers de btw op auto’s met gemengd gebruik (woon-werkverkeer en privéverplaatsingen) recupereren in functie van het beroepsgebruik van de auto. Er is een maximum van 50% voor personenwagens en 100% voor bedrijfsvoertuigen.

 

 De werkgever kan het percentage van de btw-recuperatie op drie verschillende manieren bepalen: het bijhouden van een dagelijkse rittenadministratie, de forfaitaire bepaling van de privéverplaatsingen of de forfaitaire bepaling van het beroepsgebruik.

 

In geval van een persoonlijke bijdrage van de werknemer als vergoeding voor de autokosten geldt een algemene aftrekbeperking van 50% voor personenwagens en 100% voor bedrijfswagens.

 

 Zelfstandigen in eigen naam en vrije beroepen zonder btw-nummer kunnen geen btw recupereren. Voor de btw-plichtigen geldt:

 

    • Personenwagen gemengd gebruik: btw recupereerbaar in functie van het beroepsgebruik    met een maximum van 50%

    • Personenwagen uitsluitend beroepsgebruik: btw is voor 50% recupereerbaar

    • Lichte vracht gemengd gebruik: btw recupereerbaar in functie van het beroepsgebruik    met een maximum van 50%

    • Lichte vracht uitsluitend beroepsgebruik: btw is voor 100% recupereerbaar

 

Fiscaal aftrekbare kosten

Beroepskosten zijn uitgaven voor het bereiken van de financiële doelstellingen van het bedrijf. De beroepskosten zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar in de resultatenrekening en verminderen dus de belastbare basis waardoor u minder belastingen betaalt.

 

 Voor bedrijven zijn alle kosten van een bedrijfswagen voor 100% aftrekbaar.

 

 Voor bedrijven is de aftrekbaarheid van de kosten voor een personenwagen als volgt geregeld:

 

    • 100% aftrekbaar:

          - de interesten

          - de vaste mobilofoon, handsfree-kit

          - CO2-bijdrage = RSZ-bijdrage

 

    • 75% aftrekbaar:

          - brandstofkosten

 

 Voor bedrijven varieert de aftrekbaarheid van andere kosten in functie van de CO2-uitstoot (zie tabel):

 

    • afschrijvingen

    • kosten voor onderhoud, herstellingen en banden

    • taksen (verkeersbelasting, BIV, niet-recupereerbare btw) en verzekering

    • kosten van pechbijstand

    • keuringskosten, parkeerkosten, carwash,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor zelfstandigen in eigen naam en vrije beroepen zijn alle kosten van een bedrijfswagen voor 100% aftrekbaar als de bedrijfswagen uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

 

 Voor zelfstandigen in eigen naam en vrije beroepen is de aftrekbaarheid van de kosten voor het beroepsgebruik van de personenwagen als volgt geregeld:

 

    • 100% aftrekbaar:

          - de interesten

          - vaste mobilofoon

 

     • 75% aftrekbaar:

          - kosten voor onderhoud, herstellingen en banden

          - de afschrijvingen

          - kosten voor verzekering

          - kosten van pechbijstand

          - keuringskosten, parkeerkosten, carwash,…

 

 De CO2-bijdrage

 

De CO2-bijdrage is verschuldigd door de werkgeverwanneer een personeelslid in dienstverband een voertuig (personenwagen of bedrijfswagen < 3,5 ton) privé gebruikt.

 

 De maandelijkse bijdrage is een sociale bijdrage voor de RSZ en is voor 100% aftrekbaar in de kosten. De CO2-bijdrage bedraagt minimum 56,62€ per maand. Dat geldt ook voor elektrische voertuigen. De maandelijkse bijdrage berekent u als volgt:

 

Brandstof                     Formule CO2-bijdrage

 

Benzine                       [(CO2 g/km x 9) – 768]: 12 x 1,1920

Diesel                          [(CO2 g/km x 9) – 600]: 12 x 1,1920

LPG en CNG               [(CO2 g/km x 9) – 990]: 12 x 1,1920

 

Zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepenzijn vrijgesteld van de CO2-bijdrage.

CO2-uitstoot diesel

1 - 60 g

61 - 105 g

106 - 115 g

116 - 145 g

146 - 170 g

171 - 195 g

˃ 195 g

CO2-uitstoot benzine

1 - 60 g

61 - 105 g

106 - 125 g

126 - 155 g

156 - 180 g

181 - 205 g

˃ 205 g

Aftrekbaarheid

100 %

90 %

80 %

75 %

70 %

60 %

50 %

Voordeel Alle Aard berekenen

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat u aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden toekent. Voor de werknemer wordt de auto (die ook privé kan worden gebruikt) gezien als een beroepsinkomst. De werknemer zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel alle aard.

 

 Waar de belasting op het VAA voorheen berekend werd op basis van de woon-werkafstand, wordt het VAA voortaan berekend op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde.

 

Indien de CO2-uitstoot niet gekend is gelden de volgende forfaits:

• 205 g/km voor benzinevoertuigen, hybride benzine, lpg en cng

• 195 g/km voor dieselvoertuigen en hybride diesel

 

Het voordeel van alle aard is niet van toepassing op zelfstandigen en vrije beroepen vermits de inbreng van de kosten van het gebruik van het voertuig beperkt is tot het beroepshalve gedeelte.

 

 Via deze link kunt u het voordeel alle aard op jaarbasis berekenen. Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 1.230 euro per jaar. Dit bedrag is de jaarlijkse belastbare basis. Hoeveel u als werknemer wordt belast is afhankelijk van de personenbelasting (maximaal 53,5%).

 

 Vanaf 1 januari 2012 moet de werkgeverrekening houden met een supplementaire verworpen uitgave: deze bedraagt 17% op het voordeel van alle aard.

©               Alle rechten voorbehouden.