Reglement actie

“Win een Hyundai KONA”

Afbeelding ter illustratie

DEZE ACTIE IS REEDS VERSTREKEN!

Reglement actie “Win uw aankoop terug” (1)

 

De actie “Win een uw aankoop terug” wordt georganiseerd door de BVBA Servayge, gekend onder de handelsbenaming “Autogroep Servayge” (hierna verder afgekort als “AGS”), met maatschappelijke zetel aan de Avelgemstraat 107b te 8550 Zwevegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer BE0470.280.249.

 

De actie staat open voor alle klanten van AGS die tussen 17 november 2017 en 28 februari 2018 een nieuwe wagen hebben aangekocht in één van de vestigingen van AGS (Zwevegem, Deinze of Gent). Deelname aan de actie wordt pas definitief wanneer het voorschot van 15% op de aankoopprijs van de nieuw aangekochte wagen uiterlijk op 5 maart 2018 wordt overgeschreven op rekening van AGS met nr. BE75 7775 9524 7751; BIC GKCCBEBB. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.

 

De deelnemers dienen een correct en volledig ingevuld deelnemingsformulier af te geven bij de balies van één van de vestigingen van AGS (Zwevegem, Deinze of Gent). De deelnemingsformulieren zijn beschikbaar in elke vestiging van AGS vanaf 17 november 2017 tot en met 28 februari 2018. De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 28 februari 2018, voor sluitingstijd, worden aangeboden aan de balies van één van de vestigingen van AGS.

 

De deelnemers moeten drie hoofdvragen  correct beantwoorden op het deelnemingsformulier, samen met een schiftingsvraag. De deelnemer die de drie hoofdvragen correct heeft beantwoord, en het juiste antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk heeft benaderd, wint de prijs. In geval van ex aequo bij deze schiftingsvraag, zal een loting de doorslag geven.

 

De deelnemer die als winnaar uit de bus komt, wint een bon ter waarde van een bedrag van € 12.500,00. Deze bon mag worden gebruikt als aanbetaling op de nieuwe wagen die door de winnaar eerder werd aangekocht. Het BTW-bedrag op de aangekochte wagen blijft steeds ten laste van de koper.

 

Indien de aankoopprijs (excl. BTW) van de aangekochte wagen minder bedraagt dan het bedrag van de waardebon, wordt het verschil niet bijgelegd door AGS. De winnaar beschikt niet over de mogelijkheid om zijn of haar bestelling naderhand aan te passen  noch heeft hij of zij de mogelijkheid om meer opties of een ander model te nemen. De verkoop is immers definitief.

 

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd vanaf 9 maart 2018 op het door hem of haar in het deelnemingsformulier opgegeven adres per brief, dan wel per telefoon of per e-mail op de door hem of haar opgegeven gegevens. De winnaar wordt op 9 maart 2018 eveneens bekendgemaakt op de Facebook-pagina van AGS.

 

De winnaar dient zich naar een vestiging van AGS te begeven om zijn of haar waardebon op te halen. Wanneer de waardebon binnen de 30 dagen niet wordt opgehaald, blijft deze eigendom van AGS. De prijs kan niet ingeruild worden voor geld of andere voordelen. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Door deel te nemen en het deelnemingsformulier in te vullen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. Het reglement wordt gepubliceerd op de website www.autogroepservayge.be/winuwaankoopterug.html. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze actie plaatsvinden. Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag AGS de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag AGS tevens dit reglement aanpassen waar nodig.

 

AGS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. AGS sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door haar fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

 

AGS zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van deze actie. Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en deze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met AGS.

 

Wie aan deze actie deelneemt en de prijs wint, stemt er mee in dat zijn of haar gegevens en afbeelding voor promotiedoeleinden gebruikt kunnen worden door AGS gedurende 10 jaar na afsluiten van deze actie, en dit ongeacht het medium en zonder enige vergoeding. De winnaar zal zich ter beschikking houden van AGS om bij het afhalen van de waardebon foto’s en beeldopnamen te laten maken.

 

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.

 

 

 

(1 De aankoopwaarde die kan worden teruggewonnen in het kader van voormelde actie, bedraagt € 12.500,00.)